J
I
K
A
B
دوشنبه 29 مهر 1398 16:04:18

                                                                 


اخبار و رويدادها
1 دي 1397 13:49:14
تشريح پروژه هاي مهم استان در جلسه مشترك شوراي برنامه‌ريزي و اقتصاد مقاومتي.

   به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي مازندران در راستاي اجراي ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه­‌هاي توسعه كشور، اولين جلسه مشترك شـوراي بـرنامه‌ريـزي و تـوسعه استان (هشتمين جلسه شورا) و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (پنجمين جلسه) در سال 1397، روز شنبـه مـورخ 01‏/10‏/1397 در محل سالن شماره 1 استانداري تشكيل گرديد.

 در آغاز اين جلسه دكتر غلامي راد دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گزارشي ازاقدامات انجام گرفته و در دست اقدام دبيرخانه هاي مذكور را ارائه نمودند و در ادامه به بند هاي  دستور جلسات پرداختند.

غلامي راد سپس به تشريح پروژه هاي مهم و در دست اجرا پرداخت و بيان كرد: سعي كرديم در هر شهر يك الي دو پروژه مهم و اساسي را تعريف نماييم كه مورد پيگيري قرار گيرد.

وي همچنين گفت: 6 پروژه در مبادي ورودي و خروجي استان و بهسازي آنها داريم كه شامل گلوگاه، كياسر، مرزن آباد، رامسر، لاريجان و سوادكوه مي شود.همچنين اجراي طرح هاي هادي روستايي و تكميل طرح هاي كنوني نيز در دستور كار قرار دارد.ايشان از تكميل پروژه زيرگذر شهيد علمدار ساري سخن به ميان آورد و گفت: ساماندهي رودخانه تجن كه از اعتبارات دولتي برخوردار شده است يك پروژه مهم شهري است كه همه شهردارها بايد از ساري براي شهرهاي خود الگوبرداري كنند.

رئيس سازمان اينچنين ادامه داد: در حوزه حمل و نقل 23 پروژه اعم از محور كناره درياي خزر كه مجلس مجوز را داده و منتظر تأييد شوراي نگهبان است، پروژه اميرآباد به‌ بابلسر، بهسازي محور شيرگاه به بابل،فرودگاه هاي استان، دو خطه كردن راه آهن ساري به قائمشهر و راه آهن قائمشهر به آمل كه در دست مطالعه است را داريم.

غلامي راد گفت: در حوزه حمل و نقل شهري پروژه مهم كنارگذرهاي غرب استان را داريم كه بايد ابلاغ اعتبار شود.در حوزه درمان‌طرح هاي مهم احداث بيمارستان آموزشي روانپزشكي مازندران، احداث بيمارستان آموزشي ساري، رازي قائمشهر، موسسه رويان، مركز سرطان بابل و بيمارستان 217 تختخوابه بهشهر در دست اجراست.

دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در ادامه يادآور شد: در حوزه صنعت و معدن 2 پروژه مهم داريم يكي بهسازي راه دسترسي به شهرك هاي صنعتي و ديگري ايجاد زير ساخت هاي شهرك هاي صنعتي. در حوزه فرهنگ 4 پروژه اساسي تكميل تالار فرهنگي ساري، تعمير و تجهيز تالار فرهنگ بابل، احداث كتابخانه ساري و احداث مركز فرهنگي دفاع مقدس در حال اجراست.

وي همچنين گفت: در حوزه كشاورزي 2 پروژه عمده توسعه باغات و تامين آب در اراضي مستعد و شيب دار وتجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني را داريم.در حوزه گردشگري ساماندهي و ايجاد زيرساخت در سواحل دريا با كمك شهرداري ها و ايجاد زيرساخت گردشگري در مناطق و حوزه هاي جاذب گردشگري از پروژه هاي مهم در دست اجراست.

در ادامه آقاي اكبرزاده مشاور رئيس سازمان و دبير پنجره واحد سرمايه گذاري در استان، گزارشي از اين دبيرخانه را ارائه داد.

در پايان حسين زادگان استاندار مازندران به موضوع صنايع دستي و گردشگري در استان پرداختند و افزوند: صنايع دستي به صورت سنتي در سطح روستاهاي استان توليد مي شود و بايد اين دست ساخته ها به دست خريداران برسد.

وي گفت: ما براي برگزاري نمايشگاه دايمي نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي داريم و اين بستر بايد از سوي شهرداران و ساير دست اندركاران براي حضور سرمايه گذار فراهم شود.
نماينده عالي دولت در مازندران از شهرداري ها خواست در صورت داشتن فضاي مناسب، اين امكان را براي برپايي نمايشگاه صنايع دستي در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
**
تقويت بدنه كارشناسي گردشگري در شهرستان 
حسين زادگان يكي از مشكلات گردشگري در استان را ضعف بدنه كارشناسي دانست و گفت: ضعف بدنه كارشناسي صنعت گردشگري باعث شده تا نتوانند به درستي در استان حساسيت نسبت به اين ظرفيت را ايجاد كنند.
وي افزود: ما براي رونق اين بخش در استان نياز به تقويت بدنه كارشناسي گردشگري در شهرستان ها داريم تا بتوانند با حساسيت زايي از توان ساير دستگاه ها نيز استفاده كنند.
استاندار مازندرن وي يادآور شد: علاوه بر آن براي توسعه اين بخش به عنوان يكي از ظرفيت هاي مهم سرمايه گذاري و اشتغال زا بايد تمام دستگاهها پاي كار بيايند.
وي وجود بروكراسي فاسد را يكي از مشكلات اصلي در دستگاههاي دولتي بيان كرد و اين امر را ناشي از سنتي بودن كاركردها دانست.
استاندار مازندران اظهار داشت: با تقويت ساز و كار پنجره واحد و الكترونيكي كردن، بروكراسي اداري فساد زا كاهش خواهد يافت.
**
نطارت بر پرداخت تسهيلات 
استاندار مازندران همچنين در اين جلسه به تسهيلات اشتغال زا در قالب طرح كارا اشاره كرد و گفت: دستگاههاي مسئول بر امر پرداخت و هزينه كرد تسهيلات اشتغال زا بايد در استان نظارت داشته باشند.
حسين زادگان افزود: نبايد تسهيلات بدون حساب و كتاب در اختيار متقاضيان قرار گيرد، بلكه بايد با برآورد مناسب هزينه ها تسهيلات متناسب با نياز پرداخت و در هزينه كرد نيز به درستي از سوي دستگاههاي مسئول نظارت شود

 


Powered by Tetis PORTAL